button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Хьо хийцавелча хьана, хьан хьал хийцалур ду.

❏ «Нагахь санна, хьо хьайн баланаш дlабаха лууш велахь, (цкъа хьалха) айхьа летош долу къинош дlадаха!»

✍️ Имам Ибнул-Жавзий (АллахIа къинхетам бойла цунах).

Comments are closed.