button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Ма хила сийсаза | Шайх Iусман ал-Хамийс

16. Аятул-курсийн дозалла

15. Бусалба нах кхечарех схьакъастош долу Iибадат

Лайлатул-къадр буьйса | Ахьмад Хьамза

14. ХIокху зикранах хьайна вирд де!

13. Ламазехь могIа бузаран ял

12. ХIора ламазехь хIара хьадис дагадаийта хьайна

11. Нахана диканиг Iамочарна боккха кхаъ

10. Стаг жоьжахатина генавоккхуш йолу Iамал

8. Iаршан IиндагIехь хила лаьий хьуна?