button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

13 — Сурат Арра1д

13 — Сýрат Арра1д [Къовкъар] [Мадийнатахь доьссина ‚ 43 аят ду] Аллах1а ц1арца къинхéтаме , къинхéтам беш волчу 1.Алиф-лáм-мийм-рá [Аллах1 т1ех дика хууш ву Шéна цáрех луург] . Х1орш [Дéлан] жайнан áяташ ду . Шá хьан Дéлéра хьоьга доссийнарг — [шéкό йόцуш] бакъдерг ду , делахь а дукхах болу нах [тéшам] ца тéша [и Цуьнгара […]

Цхьана хьенехо хьо цхьа а гIиллакх доцуш стаг ву бахар соьга

«Юкъа мостагIалла долла Iалашо йолуш цхьаьнан къамел кхечуьнга дийцар, уггаре а даккхийчу къинойх къа ду». ал-Къовлул-муфид Iалакитабит-тавхьид 2/278.

12 — Сурат Юсуф

12 — Сурат Юсуф [Юсуп] [Маккахь доьссина ‚ 111 аят ду] Аллах1а ц1арца къинхетаме , къинхетам беш волчу 1.Алиф — лáм — рá [Аллах1 т1ех дика хууш ву Шéна цáрех луург] . Уьш [х1орш бакъ-харц довзарехь] билгалчу жайнан [Къуръáнан] áяташ ду . 2.Баккъаллá а , Óха доссийна и — Къуръáн 1аьрбийн [маттахь] , шу [цуьнах] […]

Абу IабдуллахI: Корта бахочу хIуманех ларвалар (14.07.2017).

Корта бахочу хIуманех ларвалар (Рузбан хьехам, 14.07.2017) — скачать http://islamanserlo.net/audiosh/abu_abdullah/Korta_bahochu_humaneh_larvalar_14.07.2017.mp3

11 — Сýрат ХIýд

11 — Сýрат ХIýд [Маккахь доьссина ‚ 123 аят ду] Аллах1а ц1арца къинхéтаме , къинхетам беш волчу 1.Алиф-лáм-рá . [х1ара] Жайна ду , шен áяташ [лéрина] ч1аг1дина [нисдина] , т1аккха кхéтамéчунна , хуучунна [говзанчyнна] гергара даьстина , 2.шоьга Аллах1ана бен 1ибáдат ца дайтийта . Баккъалла а со шуна Цуьнгара [1áзап] д1ахьéдийриг а , [ялца] кхаъ […]

Хьайн дена-нанна доIа деш хила!

Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна) дийцина, пайхамара (АллахIера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) элира аьлла: «Бакъдолуш стаг ялсамани чохь даржехь лакхавоккхур ву, тIаккха цо эра ду: “ХIокху дарже хIун бахьана долуш кхаьчна со?” ТIаккха цуьнга эра ду: “Хьан доьзалхочо хьуна гечдар дехар бахьана долуш кхаьчна”». Ибн МаджахI 3660. Сохьихьул-ДжамиIис-СогIир 1617. Везан Дела, тхан […]

Ахьмад Хьамза | Iаьрбийн мотт: 2-гIа том, 6-гIа дарс, 4-гIа дакъа

Iаьрбийн мотт: 2-гIа том, 6-гIа дарс, 4-гIа дакъа — скачать тIехьажа лаахь жайна дехьадаккха — скачать http://islamanserlo.net/audiosh/ahmad/mott/2-6_dars-4.mp3

Гергарло ларде

«Вежаралла дIакхехьархьама гIалат дIадаккха, гIалат бахьана долуш вежаралла дIа ма даккха».

Абу IабдуллахI: АллахI везаран билгалонаш (07.07.2017).

АллахI везаран билгалонаш (Рузбан хьехам, 07.07.2017) — скачать http://islamanserlo.net/audiosh/abu_abdullah/Allah_vezaran_bilgalonash_07.07.2017.mp3

Айхьа кхечарна цхьаъ алале хьалха, хьайн сакхташ нисде!

Корехула арахьаьжначу зудчо шен майрачуьнга элира бах: «Хьажахь стаг, вайн лулара зудчо йиттина хьалаоьхкина хIуманаш ма боьха а ю!». ТIаккха майрчо куьзган бIаьрг цIанбича, хьалаоьхкина бедарш цIена йиттина хилар гина зудчунна! Айхьа кхечарна цхьаъ алале хьалха, хьайн сакхташ нисде!