button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Веллачу доттагlчунна тlера сагlа даларан хьукма.

Хаттар:  Хlокху хоьттуш йолчо боху: «шен доттагl еллера, ша цунна тlера шен ахчанах сагlа даьккхича оцунна мел дlакхочур буй, оцу дlакхелхина йолчуьнан шен кlант а ву?». […]