button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Ша хесто лаар, деган цамгарех цхьа цамгар ю

Имам ал-АвзаIийс (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла:   ❏ «Нахалахь цхьаверг хуьлу ша наха хестор дезаш, амма АллахIана гергахь чуьркан тIоман мехха а ца хуьлу иза».   📕 Хьилятул-авлияъ, 8/255. […]