button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Муъманах массо хьолехь а синтеме хуьлу

Муъманехан куьцашха ду, берриге нах хьере хилла, кхерамехь болчу хенахь, АллахIа церан дегнаш чу синтем боссош хилар. Сийлахь — Везачу АллахIа аьлла: «АллахI ву, муъманехан дегнашка синтем боссийнарг, шайгахь долчу ийманна тIе кхин а ийманехь уьш совбахархьама…» Сурат «ал-Фатхь», 4 аят. ХIай везан Дела! Тхуна тIе синтем боссабехьа! Тхо ийманехь а, Хьо везарехь а […]

Салаваташ дукха дахкаро — баланаш юхатуху

«Iаьржа ун а, кхин долу даккхий баланаш а юхатухучу бахьанех уггаре доккха бахьана, Пайхамарна дуккха а салаваташ дахкар ду (саллалло́хIу IалайхIи ва саллам)». Базлул-ма́Iу́н фи́ фадли ат-тIа́Iу́н, 333. — Ибн Хьажар