button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Хьом вац-те хIокхо вуьйцург?!

Хьайн дай-наний хьайна хьестадала доьлча, хьо оьгIуза вахарна кхоьруш дешнаш хержа доьлча, хьуна хаалахь хьо вон доьзалхо вуйла.

Comments are closed.