button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Шайх Мухаммад Насуруддин ал-Албаний

1. АллахIан т1е боьда некъ беха бу!
Вай оцу тIехь уьнтIапхьид санна доьлхуш ду!
Вайн Iалашо яц оцу некъан чаьккхене кхача,
Делахь а вайн Iалашо оцу некъа тIехь долуш кхалхар ю!