button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Абу Зарр ал-ГIифарий

Абу Зарр ал-ГIаффарийс (АллахI реза хуьлда цунна), аьлла:

1. «Къемат-дийнахь ши дирхIам (сом) долучуьнга барт чIогIох хоттур бу, цхьа дирхIам долучуьнгачул». Аз-ЗухIд ли-Аби Давуд, 186.