button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Шайх Мухьаммад Хьассан

1. Ма хаза ду ахь алар:

ХIай сан Дела, къа дина-кх ас, гIалат ваьлла-кх со, вон хIума дина-кх ас, ледарло йина-кх ас!

ТIакха сийлахь-везачу Аллах1а олу: ХIай сан лай, гечдина Ас хьуна, къинтIера ваьлла Со хьуна, къинхетам бина Ас хьох.