button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Церан хIусамнаной хилла хьарам рицкъанах ларлуш

Церан хIусамнаной хилла хьарам рицкъанах ларлуш

Асхьабийн хIусамнаноша шайн цIийндайшка, уьш рицкъ лаха арабовлучу хенахь олуш хилла: «ХIай сан цIийнда! Вайн хIусаме хьарам рицкъ ма далахь. Тхоьга тахана дуьненчохь мацаллина сатохалур ду хьуна, амма, жоьжахати цIе лалур яц хьуна тхоьга».

Comments are closed.