button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

АЬРРУ КУЬЙГА САГIА ДАЛАР.

Хаттар: Аьрру куьйга сагlа дала мегар дуй? Делча цунах ял хира юй?

Жоп: Аьрру куьйга сагlа дала мегар ду, иштта аьрру куьйга сагlа делча цунах ял а хира ю. Делахь а, гlолий дерг а, деза дерг а, аьтту куьйга далар ду.

Жоп делларг: Шайх Сафвáн lаднáн Дáвуди аш-шáфиIий.

Comments are closed.