button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

ША-ШЕХ ВОККХАВЕВАРО МЕЛ ДИНАРГ ДОЙУ

Имам ал-Хьасан ал-Басрийс (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла:

❏ «Адамийн деригге къамел бакъ делахьарий, цуьнан еригге Iамал а хила ма-езза дика елахьарий эшам хила герга дара цунна. ТIаккха цхьамма хаьттина: «эшам муха хира бу цунна?» – аьлла. ТIаккха ал-Хьасан ал-Басрийс аьлла: «Ша-шех воккхавеварца эшам хира бара цунна».

📕 ШуIабул-ийман – ал-БайхIакъий, 5/454.

Comments are closed.