button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Мархийн бутт 2018шо

Лераме бусалба вежарий, йижарий! Къинхетаман бутт тIебеа вайна. Жоьжахатих хьалхадуьту бутт тIекхечи вайна. Вайга кхойкхуш кхайкхамча ву: «ХIай диканиг лоьхуш верг, схьавола, хIай вониг лоьхуш верг юхавала» — бохуш.

АллахIа диканиг лоьхучарех дойла вай, Дала беркате бойла вайна хIара сийлахь бутт!

@islamanserlo

Comments are closed.