button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

30. Дала хьуна деллачу хIуманех уггаре хаза хIума

4. АллахIана хьаста а луш, шаьш лардар деха Цуьнга | Шайх Мухьаммад ал-Iарифий

Аюб пайхамаран доIа | Шайх Набил ал-Iавадий

Тергое ШаIбан беттан! | Шайх Хьасан ал-Хьусайний

3. Хьо коронавирус кхетта велахь, нахана юкъа ма вала! | Шайх Мухьаммад ал-Iарифий

2. АллахIан пурбанца уьнах ларвеш долу азкараш | Шайх Мухьаммад ал-Iарифий

1. Коронавирусах ларваларан некъ | Шайх Мухьаммад ал-Iарифий

28. Хастам бар, АллахIера ниIмат ду

27. Дуьненах хьайна эхарта кхача тIай де

26. Хьо ларвеш маликаш ду