button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Ламазехь ойланаш кхерстар — ийман гIийла хилар ду

Ибн Къудама ал-Макъдисийс (АллахIа къинхетам бойла цунах) аьлла: «Ламазехь хьан дог хьоьца дацахь, хаалахь, цуьнан бахьана ийман гIийла хилар дуйла. Цундела, ийман чIагIдеш къахьега ахь». متى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة، فاعلم أن سببه ضعف الإيمان، فاجتهد في تقويته Мухтасар минхIа́жул-къа́сиди́н, 30. […]

Дала Шена хастамбийриг ниIматехь соввокхху

«АллахIа шена цхьа ниIмат делла волчу стага “Алхьамду лиллáхIиллази́ биниIматихIи́ татиммуссóлихьáт*” алахь, Сийлахь-Везачу АллахIа долчух кхачам а бийр бу цунна, ниIматехь кхин сов а воккхур ву и». الحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ Хьилятул-авлияъ, 2/148. ________________*Цуьнан ниIматаца диканаш дуьззина кхочуш хуьлуш волчу АллахIана хастам бу. […]

КIант вина я йоI йина — олий ца хоттура цара

Iайшата (АллахI реза хуьлда цунна) шен гергарчарех цхьанна бе́р дича, «КIант вина я йоI йина?» — олий, ца хоттура. Амма, цо хоттура: «Могуш а долуш даьллий и дуьненчу?» — олий. Ткъа шега «хIаъ» аьлла жоп делча, цо олура: «Хастам бу АллахIана, Iаламийн Далла». ал-Адабул-муфрад, 1256. […]

Дог нуьре дечу бахьанех цхьадерг

Имам ШафиIийс (АллахIа къинхетам бойла цунах) аьлла: «Къиношна генаваларо а, шен бала боцург Iаддитаро а дог нуьре до (нийсонна а, бакъонна а тIенисво)». اجتِنَابُ المَعَاصِي وَتَرْكُ مَا لاَ يَعْنِيْكَ يُنَوِّرُ القَلْبَ Сияру аIла́ми ан-Нубала́ъ, 10/98.

Варийлаш, гIийбатах ларлолаш

Имам ал-Хьасан ал-Басрийс (РахьимахIуллахI) аьлла: «Варийлаш, гIийбатах ларлолаш! Со Шен керахь волчу АллахIах дуй ма буу ас, цIаро дечиг дагочул а сиха ягайой дIа ма йоху цо дика Iамалш». قال الحسن البصري رحمه الله: إياكم والغيبة، والذي نفسي بيده، لهي أسرع في الحسنات من النار في الحطب ал-ГIийбату ван-намима, 163. […]

АллахIах тешар гIийла хилар бахьана

Имам ал-Хьасан ал-Басрийс (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла:  «ХIай, Адаман воI! Бакъдолуш, хьан (АллахIах) тешар гIийла хилар бахьана, АллахIан керахь долчу хIуманал а, хьайн керахь долчу хIуманах хьо алсам тешаш хилар ду (Сийлахь-Веза ву И)». МавсуIа ибн Аби ад-Дуня, 1/36. […]

Синтемехь вахархьама нийса Iакъийдат Iамае!

Ахь нийса Iакъийдат ца Iамаяхь: Iаьржачу цициго некъ хадийча, некъ ца тов аьлла юха воьрзур ву хьо.Куьйган кераюкъ кIамъелча, рицкъ тIе догIу бохуш лелар ву хьо.Ког хьаьшча, нана ле бохуш Iийр ву хьо. Синтемехь вахархьама нийса Iакъийдат Iамае! […]

Гуттар а гечдар дехаран къайле

Имам ибн Касийра (АллахIа къинхетам бойла цунах) аьлла: «Гуттар гечдар дехар шегахь долушволчунна АллахIа рицкъан тIехь ааьтто бийр бу, цуьнан гIуллакх адайдийр ду, иза лар а вийр ву». من اتصف بصفة الاستغفار يسّر الله عليه رزقه وسهَّل عليه أمرَه وحفظ عليه شأنه وقوته Тафсир ибн Касийр 4/329. […]

Бусалба вешин гIуллакхе хьажар

ал-Хьасан ал-Басрийс аьлла: «Бусалба стеган гIуллакхе хьажар, эзар ракаIат (суннат ламаз) дечул а дукха ма деза суна». لَأَنْ أَقْضِيَ لِمُسْلِمٍ حَاجَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ Ибн Аби ад-Дуня «Къадáул-хьавáиж» 48.

Массо нах бакъонна тIебирзинчу хенахь, цунна тIаьхьаваза атта ду

«Бакъонна тIаьхьаваза атта ду, нах цу бакъонна тIебирзинчу хенахь. Амма, цу бакъонна тIехь латта хала ду, нах цу бакъонах дIабирзинчу хенахь». Шайх Iабдул-Iазийз ат-ТIарийфий