button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Дийнахь Дела хьехо уггаре а дика хан

Имам ан-Нававийс (АллахIа къинхетам бойла цунах) аьлла: «Хаалахь, дийнахь Дела хьехо уггаре а еза, сийлахь хан — Iуьйра ламаз динчул тIаьхьа ерг юйла». 📔 ал-Азкáр, 155.

2. Вай марха хIунда кхобу? | Шайх СаIд ал-Iатийкъ

1. Мархийн батте ваьллчо дуьххьара дан дезарг | Шайх СаIд ал-Iатийкъ