button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

29. Тоба даран хьост | Шайх СаIд ал-Iатийкъ

28. Ламазан хьост | Шайх СаIд ал-Iатийкъ

27. Вижна Iуьллушехь ял хуьлуш верг| Шайх СаIд ал-Iатийкъ

26. Суьпаллин хьост | Шайх СаIд ал-Iатийкъ

25. Берашна масале хилар | Шайх СаIд ал-Iатийкъ

24. АллахIера лаха гIо! | Шайх СаIд ал-Iатийкъ

23. АллахIана хастам баран хьост | Шайх СаIд ал-Iатийкъ

22. ГIиллакхийн хьост | Шайх СаIд ал-Iатийкъ

21. Доьзалехь безаман хьост | Шайх СаIд ал-Iатийкъ

20. Хазаллин хьост | Шайх СаIд ал-Iатийкъ