button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Нана харжар

Бусулба стагана тIехь ду, шен берашна бусулба йолу нана харжар, шен Делан хьакъ а, шен майрчун хакъ а, берийн хьакъ а девзаш (хууш) йолу. Шен динна а, пайхамаран (ﷺ) суннатана а бала болу нана харжар.

АллахIан элчано (ﷺ) аьлла: «Шух хIоранне а хуьлийла баркалле (шукур деш) дог а, АллахI хьехон мотт а, шен майрчуьнан эхарт тодарехь гIо деш йолу бусалба зуда а» Сахьийхьул-жамиI, 4409.

Шайх Нажийб Жалвáхь ал-Жазáирий

Comments are closed.