button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Iамал бух цIена буй хьажий бен ма е

Абул-Фараж ибн ал-Жавзийс (АллахIа къинхетам бойла цунах) аьлла: «Варийлахь, Iилма а доцуш Iибадат дарах ларлолахь! Бакъдолуш, дукхах болу суьпа нах а, суфисташ а Iилма а доцуш Iамал яр бахьанехь нийсачу новкъах тилла хьуна». «إياك أن تتشاغل بالتعبد من غير علم ، فإن خلقاً كثيراً من المتزهدين المتصوفة ضلوا طريق الهدى إذ عملوا بغير علم» […]

Хьарамдерг

«АллахIа а, Цуьнан Элчано а хьарам мел динчу хIуманехь зен алсам ду пайданал». .«كل ما حرمه الله ورسوله فضرره أعظم من نفعه» МажмуIул-фатава, 35/171.