button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Бехка билла сиха мало

Абу Къилáбас (АллахI реза хуьлда цунна), аьлла:
«Хьайн вешегара хьайна товш доцу хабар кхаьчча, цунна даггара бехказло лаха ахь. Хьайна цуьнан хьокъехь цхьа а бехказло ца караяхь, хьайн дагахь ала ахь: «сан вешин суна ца хууш цхьа бехказло хила мега»». Хьиляту ал-авлияъ, 2/285.

Comments are closed.