button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Iумар ибн ал-ХаттIаб

Iумар ибн ал-ХаттIаба (АллахI реза хуьлда цунна) аьлла:

1. «АллахIан мостагIашна гена довлалаш, церан деза деношкахь». ат-Тарийхул-кабийр лил-Бухарий, лоьмар 659.

2. «Iа — Iибадат дечеран хIонц ю». Хьилятул-авлияъ, 8/134.

3. «Нах буьйцуш ма лелалаш, уьш бийцар бала бу шуна. АллахI хьехаве аша, И хьехор къинхетам бу шуна». МавсуIа ибн Аби ад-Дуня, 7/137.

4. «Марха кхабар — деккъа юучух-молучух дIахадар хилла ца Iа хьуна. Иштта пуьчашах а, харцонах а, даьсса къамелех а, дуйнаш даарах а дIахадар ду хьуна». Ибн Аби Шайба, 2/422.