button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Яхья ибн Абу Касийр

Яхья ибн Абу Касийра (АллахIа къинхетам бойцла цунах) аьлла: 

  1. «ДегIана паргIато лоьхучуьнга, Iилма кхочур дац». Хьилятул-авлияъ, 3/66.