button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Ма хила сийсаза | Шайх Iусман ал-Хамийс

Ямартло

Хьасанул-Басрийс (АллахIа къинхетам бойла цунах) аьлла:

«Хьайн вешин къайле йийцар, ямартлонах ду».

.«إنَّ من الخيانة أن تُحدِّث بسرِّ أخيك»

ас-Самт, Ибн Аби ад-Дуня, 404.

БЕХКАЗЛО ЯЛАР

❏ Абу Къилáбас (АллахI реза хуьлда цунна), аьлла: «Хьайн вешегара хьайна товш доцу хабар кхаьчча, цунна даггара бехказло лаха ахь. Хьайна цуьнан хьокъехь цхьа а бехказло ца караяхь, хьайн дагахь ала ахь: «сан вешин суна ца хууш цхьа бехказло хила мега»».

Хьиляту ал-авлияъ, 2/285.

❏ IабдуллахI ибн Мубарака (АллахIа къинхетам бойла цунах) аьлла: «Бусалба стага шен вежаршна бехказло лоху, ткъа мунафикъ стага церан гIалаташ лоьху».

Ада́бул-Iишрати ва зикрус-сухьбати вал-ухуввати, 56.

❏ Шайх Iабдул-Iазийз ат-ТIарийфис (АллахIа Iалашвойла иза) аьлла: «Стаг Iилмангахь сов мел волу а, шеца бакъо къуьйсуш духьал ваьллачунна алсам бехказло юьту цо. Ткъа Iилмангахь и кIезиг мел хуьлу а, бехказло а кIезиг юьту цо цунна».

Iесачух кхарда мегаш дац

«Бусалба стагана кхечу бусалба стагах кхарда мегар дац и къен вара я цо къа латийнера аьлла, я кхечу муьлха хIуманна а».

«فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن لا لفقره ولا لذنبه ركبه ولا لغيره ذلك».

Тафсирул-ТIабарий, 22/376.

Диканиг де, вониг ма де алар

Aд-Даххьáка (АллахIа къинхетам бойла цунах) аьлла: «»Диканиг де, вониг ма де» — алар, Беркате а, Сийлахь а волчу АллахIа тIедехкинчу парзашах цхьа парз ду».

«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الله تبارك وتعالى».

Хьо муьлхачу хьолехь ву хьажа

Имам Ибнул-Жавзийс (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла:

«Хьо муьлхачу хьолехь ву хьажа. Нагахь санна, хьо вала а, коша вижа а кийча волчу хьолехь велахь, кхин дIа а цу хьолехь Iе хьо. Ткъа нагахь санна, вала а, коша верза а кийча воцчу хьолехь хьо велахь, тIаккха АллахIе тоба а дай, цаьршинга верза мегар долчу хьоле юхаверза».

Буста́нул-ва́Iизи́н, 1/192.

Иблисан букъ кагбеш долу хIума

Суфьян ас-Саврийс (АллахIа къинхетам бойла цунах) аьлла:

«»Ла́ила́хIа иллаллахI» боху дашо санна иблисан букъ кагбеш хIумма а ма дац».

Сияру аIла́ми ан-Нубала́ъ, 7/260.

Уггаре вон хан

Уггаре вон хан — диканан цIарах вониг деш, вонан цIарах диканиг деш ерг ю. Цхьана дийцарехь деана: «Нахана тIе цхьа хан йогIур ю, дика дерг вон гуш, вон дерг дика гуш».

أسوأ الأزمنة هي التي يُفعل فيها شر باسم الخير، والخير باسم الشر. ففي الأثر: «يأتي على الناس زمان يرون المنكر معروفا والمعروف منكرا».

Шайх Iабдул-Iазийз ат-ТIарифий

ШайтIа генадоккху бахьаханаш

«Къуръан дукха дешар а, тасбихь алсам дар а, ла́ила́хIа иллаллахI дукха бахар а шайтIа эккхочу, генадоккхучу бахьанех ду».

Шайх Iабдул Iазийз Ибн Ба́з (АллахIа къинхетам бойла цунах).

5. ЦIенна Делан дуьхьа долу Iибадат | Шайх СаIд ал-Iатийкъ