button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Имам Ибнул-Жавзий

Имам Ибнул-Жавзийс (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла:

1.  Рамадан беттан чаккхенга кхьачна хьо, соввала диканашкахь!

«Говраш хохкучу майданахь, говраш шаьш чаккхенга кхача гергаяхача, шайгахь мел болу ницкъ тIебохуьйту, вукхарел хьалха дIакхача гIерташ. Ткъа, говраш хьайла а хьекъале ма хилийталахь! ХIунда аьлча, Iамалш чаккхене хьаьжжина ю хьуна».

2. Хьайн хьаша бан ма-безза лерам бина дIавохуьйтуш вуй ахь?!

«Рамадан бутт новкъабала герга баха, тIекхечи цуьнан дIабоьду хан. Аша йина lамалш эцна дlабоьдуш бу иза. Ткъа кхана, къематдийнахь, аша йина lамалш эцна (тоьшалла дан) шуна дуьхьала богIур бу иза. Алийша соьга, аша хlу эцна бахийти и дIа?! Алийша соьга, муьлхачу lамалшца йи аша цуьнца Iодика?!

3. «Буьсанна боданехь АллахIан хьалха хьо вахьахиъча, беран амал лела е ахь. Шена езарг хиллалца доьлху бер а».

4. «Хаалахь, Иблиса дуьххьара нах шеца Iехийнарг — Iилманах уьш юхатохар дуй! ХIунда аьлча, Iилма – нур долун дела. Ткъа Иблиса церан къуьданаш дIадайича, шена луучу кепара боданехь хьоьшур бу цо уьш (вуьштта аьлча, ширк чу а, бидIат чу а, къиношна чу а эгор бу цо уьш)». Талбис иблис, 1/389.

5. «Нагахь санна, хьо хьайн баланаш дlабаха лууш велахь, (цкъа хьалха) айхьа летош долу къинош дlадаха!».