button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

ГIиллакхо санна толам бокхуш цхьá хIума дац

«Бакъон тIехь болчеран нийса дешнаш вочу гIиллакхаша эрчадоху. Ткъа харцон тIехь болчеран харц дешнаш хазачу гIиллакхаша хаздо.

Ах бакъдерг хазачу гIиллакхаша дIакхачадо, баххаш даладале хьалха».

Шайх Iабдул-Iазийз ат-ТIарифий

Comments are closed.