button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Ийман

Имам АвзáIега хаьттина: «Ийман хьаладолий» — аьлла? ТIаккха цо аьлла: «ХIаъ, долу, лаьмнаш санна (доккха хиллал) хьаладолу, иштта охьа а долу, шех цхьа а хIума ца юьсуш».

📕 Ас-Сунна лил-Лалакáий, 5/1030.

Comments are closed.