button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Хьайна дика Iамал ян дагадагIахь цунна тIеверзалахь

Суфъян ас-Саврийс (АллахIа къинхетам бойла цунах) аьлла: «Хьайна эхартар балхах цхьа болх коьрте багIахь цунна тIеверзалахь, и барехь сихо а елахь хьайний, цунний юккъе шайтIа далале».

Хьилятул-авлияъ, 7/83.

Comments are closed.