button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Iамал бух цIена буй хьажий бен ма е

Абул-Фараж ибн ал-Жавзийс (АллахIа къинхетам бойла цунах) аьлла:

«Варийлахь, Iилма а доцуш Iибадат дарах ларлолахь! Бакъдолуш, дукхах болу суьпа нах а, суфисташ а Iилма а доцуш Iамал яр бахьанехь нийсачу новкъах тилла хьуна».

«إياك أن تتشاغل بالتعبد من غير علم ، فإن خلقاً كثيراً من المتزهدين المتصوفة ضلوا طريق الهدى إذ عملوا بغير علم»

Сайдул-хатIир, 512.

Comments are closed.