button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

БIаьрг, хьагI — цаьршинна башхалла | Шайх Вахьид Iабдус-Салам Бáли

(PUBG) Пабгах ловзар

АллахIан къинхетамах дог ма дилла | Шайх Мутlлакъ ал-Жáсир

16. Тафсир Сурат Iабаса 12-23 аят — Къастамбийриг | Шайх ал-Iарийфий

14. ЦIанде хьайн дог! | Шайх СаIийд ал-КъахьтIаний

15. Тафсир Сурат Iабаса 3-11 аят — Къастамбийриг | Шайх ал-Iарийфий

13. Хийца вала хьажа! | Шайх СаIийд ал-КъахьтIаний

12. Хьайн динна пайде хила! | Шайх СаIийд ал-КъахьтIаний

11. Ламаз ларде! | Шайх СаIийд ал-КъахьтIаний

10. Нехан хьашташ кхочуш дар | Шайх СаIийд ал-КъахьтIаний