button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

ША-ШЕХ ВОККХАВЕВАРО МЕЛ ДИНАРГ ДОЙУ

Имам ал-Хьасан ал-Басрийс (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла:

❏ «Адамийн деригге къамел бакъ делахьарий, цуьнан еригге Iамал а хила ма-езза дика елахьарий эшам хила герга дара цунна. ТIаккха цхьамма хаьттина: «эшам муха хира бу цунна?» – аьлла. ТIаккха ал-Хьасан ал-Басрийс аьлла: «Ша-шех воккхавеварца эшам хира бара цунна».

📕 ШуIабул-ийман – ал-БайхIакъий, 5/454.

Ахьмад Хьамза | Iаьрбийн мотт: 2-гIа том, 12-гIа дарс, 2-гIа дакъа

Iаьрбийн мотт: 2-гIа том, 12-гIа дарс, 2-гIа дакъа — скачать

Ахьмад Хьамза | Iаьрбийн мотт: 2-гIа том, 12-гIа дарс, 1-ра дакъа

Iаьрбийн мотт: 2-гIа том, 12-гIа дарс, 1-ра дакъа — скачать

Ахьмад Хьамза | Iаьрбийн мотт: 2-гIа том, 11-гIа дарс, 4-гIа дакъа

Iаьрбийн мотт: 2-гIа том, 11-гIа дарс, 4-гIа дакъа — скачать

Ахьмад Хьамза | Iаьрбийн мотт: 2-гIа том, 11-гIа дарс, 3-гIа дакъа

Iаьрбийн мотт: 2-гIа том, 11-гIа дарс, 3-гIа дакъа — скачать

Хьайн бете аьтту куьйга бен ма хьо

Iумаран кIанта IабдуллахIа (АллахI реза хуьлда царшинна) дийцина, АллахIан элчано (ﷺ) элира аьлла: «Шух цхьамма хIума юучу хенахь, шен аьтту куьйга юийла, ткъа (муьлха а молуш йолу хIума) молучу хенахь, шен аьтту куьйга молийла. Бакъдолуш, шайтIано шен аьрру куьйга яа а юу, шен аьрру куьйга мала а молу».

Муслим, 2020.

Х1ай къонах, сама вала!!!

 

Мухьаммад: Боцца хьехам


Ахьмад Хьамза | Iаьрбийн мотт: 2-гIа том, 11-гIа дарс, 2-гIа дакъа

Iаьрбийн мотт: 2-гIа том, 11-гIа дарс, 2-гIа дакъа — скачать

Абу IабдуллахI: Убайй ибн КаIб ал-Хазражий (08.12.2017).

Убайй ибн КаIб ал-Хазражий — АллахI реза хуьлда цунна (Рузбан хьехам, 08.12.2017) — скачать