button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Абу IабдуллахI: Ламаз — Ислам динехь коьрта Iибадат ду 2-гIа дакъа (14.04.2017).

Ламаз — Ислам динехь коьрта Iибадат ду 2-гIа дакъа (Рузбан хьехам, 14.04.2017) — скачать

ГIиллакхо санна толам бокхуш цхьá хIума дац

«Бакъон тIехь болчеран нийса дешнаш вочу гIиллакхаша эрчадоху. Ткъа харцон тIехь болчеран харц дешнаш хазачу гIиллакхаша хаздо.

Ах бакъдерг хазачу гIиллакхаша дIакхачадо, баххаш даладале хьалха».

Шайх Iабдул-Iазийз ат-ТIарифий

Iилма

Шайх Iабдур-Рохьман Насир Ас-СаIдийс (АллахIа къинхетам бойла цунах) аьлла: Баккъала а Iилма, иза дегнаш чохь нур ду, дегнийн дахар ду иза, Iилманца АллахI вевзу, Iилманца АллахIан Iибадат до, Iилманца хьанал дерг хьарам долчух къастало, цIенадерг боьха долчух къастало, Iилманца дика нах вочу нахах къастало, ялсаманин охIлу жоьжахтин охIлунах къастало Iилманца.

Iилма дацахьара нах хьайбнашах тера хир бара, Iилманга долу хьашт чIогIа ду, даарга, маларга долчулла а.

«Фатхьур-Рахьимил-Маликил-Iаллам, агIо 115».

Къа & ийман

Имам Ибнул Къаййим ал-Жавзийс (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: «Айхьа цхьа къа латийначул тIаьхьа хьайн дагчохь хьуна бода (хорам) хаалахь, хьуна хаийла хьан дагчохь нур (ийман) дуйла. И нур цу чохь дацахьарий хьуна и бода хаалур бацара хьуна».

Абу IабдуллахI: Ламаз — Ислам динехь коьрта Iибадат ду 1-ра дакъа (07.04.2017).

Ламаз — Ислам динехь коьрта Iибадат ду 1-ра дакъа (Рузбан хьехам, 07.04.2017) — скачать

Ахьмад Хьамза | Iаьрбийн мотт: 2-гIа том, 6-гIа дарс, 1-ра дакъа

Iаьрбийн мотт: 2-гIа том, 6-гIа дарс, 1-ра дакъа — скачать
тIехьажа лаахь жайна дехьадаккха — скачать

Абу IабдуллахI: Къематдийнах тешар, 2-гIа дакъа (17.03.2017).

Къематдийнах тешар, 2-гIа дакъа (Рузбан хьехам, 17.03.2017) — скачать

Боьха мотт

Шайх Жамáлуддин ал-Къосимийс (АллахIа къинхетам бойла цунах) аьлла: «Боьха мотт лебар — иза сакхт ду, мегаш дац. Дагчохь боьхалла а, сийсазалла а хилар ду, боьха мотт бекабаран бахьан. Элчано (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) аьлла: «Варийлаш, боьха мотт ма бийцалаш, баккъалла а, АллахIана ца деза шуна (лайно) боьхадерг дар а, боьха мотт бийцар а»».

[МавIизатул-муъминийн, агIо 353].

Бераш кхетош-кхиор

Бераш кхетош-кхиор цкъа а хедаш йоцу, уггаре а езачу Iамалех Iамал ю. Шаьш мел Iамийна дикачу Iамалца цара Iамал яхь, цунах хуьлуш болу мел и Iаминачунна а хира бу. Ткъа нагахь санна цара шайна Iамийнарг кхин дIа шайн тIаьхьенна а дIахьехахь, дуьххьара Iамийна волчунна а мел хир бу цунах.

Шайх Iабдул-Iазийз ат-ТIарифий

Нах бите хьайга хьажа

Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна) аьлла: «Хьайна цхьана стеган сакхташ дийца дагадеъча, хьайн сакхташ дагадахкийта ахь!». МавIизатул-муъминийн, агIо 365.