button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Юург-мерг хьанал хилар

Имам Ахьмад Ибн Хьанбале хаьттина хилла: «ХIай Имам! Дегнаш хIун дича кIадло?». Имама жоп делла: «Юург-мерг хьанал хилча кIадло» — аьлла. Хьилятул-авлияъ, 9/182.

Comments are closed.