button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Азан деш хезча дан дезарг

«Хьо Къуръан доьшуш а волуш,хьайна молла кхойкхуш хазахь, Къуръан саца а дай, моллакхойкхучунна тIаьхьара ала».

Ибн Iусаймийн — Фатава нур Iалад-дарб, 4/171.

Comments are closed.