button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

РАМАДАН БУТТ

Хlай бусалба нах! Баккъалла а, шу сийлахь, беркатечу батта чохь ду шуна, Рамадан бутт шех олуш болу. Шена чохь мархнаш кхобуш, буьйсанна ламазаш деш, Къуръан доьшуш, жоьжахатих лайш хьалхабохуш, къиношна гечдеш бутт бу иза. Шена чохь сагlанаш луш, диканаш совдоху бутт бу иза. Цу батта чохь ялсаманин неlарш дIайоьллу, дечу дикан ял совйоккху, йийлиначу ледарлонашна […]

Сан хьоме ваша!

Сан хьоме ваша! Бертте беана тIехIоьтти вайна мархийн бутт. И Рамадан бутт бу и, хийлаза АллахIах кхоьруш болучара шега сатийсина болу. И Рамадан бутт бу и, хийлаза дикачу нехан синоша шега сатийсина болу. Дерриг дика а, беркат а шена чохь долу цу батте дегнаша са муха тосур дацара?! Шена чохь шортта гечдар а, къинхетам а […]

Марша бохийла хьо мархийн бутт!

Тахана, я кхана маьркIиж молла ма-кхайкхинехь шайтIанашна буржулш тухур ду, ялсаманийн неIарш дIайоьллур ю. Ткъа иблиса, шена тIаьхьа телеканалашкахь даггара болх беш нах буьтур бу. Цундела, ларлолахь царах. Телевизорх дIахада, хьо ялсаманина гергавуьгун долчунга хьожур вацахь. Рамадан баттахь пайде ерзае хьайн хан. Цхьа кIеззиг денош дIалилхича вайх къаьстар бу и сийлахь бутт. ЧIогIа ирс долуш […]

ДОККХА МАЬIНА

«Лайна ялсаманин хьокъехь ойла яр а, жоьжахатин хьокъехь ойла яр а дагарадаьлча, диканаш дан лаар а гIелло». Имам Ибнул-Къаййим

Бехке дерш вай ду!

Имам Ибн Абил-Iизз ал-Хьанафийс (АллахIа къинхетам бойла цунах) аьлла: «Баккъала а, АллахIа зуламе паччахьаш вайна тIехIиттош ма бац, вайн къинош бахьан долуш бен. Вай лелош долчуьнга хьаьжжина бу вайна бекхам а. Цундела, АллахIе гечдар доьхуш къахьега деза вай, лелийначунна дохко а дуьйлуш, дика Iамалш а еш. Цхьана нахана зуламхойн зуламах кIелхьарабовла лаахь, шайна юкъахь вовше […]

Лоьрийн Iилман дозалла

«Ма сийлахь бу-кх лоьрийн болх! Лоьрана хаахьара ша беш болчу белхан мел мах бу, тIаккха ша-кепара бийра бара цо и шен болх. Лоьрийн болх чIогIа коьрта мехала бу. Цундела аьлла-кх Имам аш-ШáфиIийс (АллахIа къинхетам бойла цунах): «Хьанал-хьарам дерг къастош долу Iилма дIадаьллачул тIаьхьа, лоьрийн Iилманал сийлахь Iилма ца девза суна. Делахь а, кериста нах хьалхабевлла-кх […]

Бекхам боцуш цхьá а хIума дац

«Шелла лахарниг сийсазвеш, цунна тIехь куралла еш волчунна, шелла а лакхарниг карор ма ву ша сийсазвеш а, шена тIехь куралла еш а». Шайх Iабдул-Iазийз ат-ТIарифий

Массо хан вайна пайде ю, пайда эца хиъчахьана

Цхьана стага шен доттагIчуьнга хаьттина: «Хьайн хIусамера балха тIекхаччалца новкъахь мел хан йолу хьан?» — аьлла. Цо жоп делла: «Некъахь пробкаш йолчу хенахь 800 тасбихь даккхал хан йолу, ткъа некъ паргIат болчу хенахь 250 тасбихь даккхал хан йолу» — аьлла. Ма хаза жоп ду-кх иза! Цхьана сахьабийчо (АллахI реза хуьлда цунна), аьлла: «АллахIан элчанца (ﷺ) […]

ГIиллакхо санна толам бокхуш цхьá хIума дац

«Бакъон тIехь болчеран нийса дешнаш вочу гIиллакхаша эрчадоху. Ткъа харцон тIехь болчеран харц дешнаш хазачу гIиллакхаша хаздо. Ах бакъдерг хазачу гIиллакхаша дIакхачадо, баххаш даладале хьалха». Шайх Iабдул-Iазийз ат-ТIарифий

Iилма

Шайх Iабдур-Рохьман Насир Ас-СаIдийс (АллахIа къинхетам бойла цунах) аьлла: Баккъала а Iилма, иза дегнаш чохь нур ду, дегнийн дахар ду иза, Iилманца АллахI вевзу, Iилманца АллахIан Iибадат до, Iилманца хьанал дерг хьарам долчух къастало, цIенадерг боьха долчух къастало, Iилманца дика нах вочу нахах къастало, ялсаманин охIлу жоьжахтин охIлунах къастало Iилманца. Iилма дацахьара нах хьайбнашах тера […]