button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Нана

Нене хаьттина: «Хьайн берех дукха муьлхург деза хьуна?» — аьлла. Нанас жоп делла: «Царах цомгушниг, цунна гIоли хиллалца. Царах генахь дерг, иза цIа дерззалца. Царах жиманиг, иза доккха хиллалца. Уьш деригге а, со яллалца».

салаваташ дахкаран пайданаш

«Шен дог паргIат хила луъчо, (Дала) шен къиношна гечдан луъчо, сингаттам дIабала луъчо, гIайгIа дIаяла луъчо, Пайхамарна дукха салаваташ дохкийла (саллаллáхIу IалайхIи ва саллам)».

Беллачарна доIанаш дар

Цхьаболу салафша аьлла: «Беллачарна доIанаш дар, дийнаболучарна совгIаташ далар санна ду». [МавIизатул-муъминийн, агIо 256].

Къуръан

Ад-Даххьáк ибн Музáхьимас (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: «Цхьа зама йогIур ю нахана, гезгамаша тассалца Къуръан хьалаоьллина латтош, цунах пайда а ца оьцуш. Ткъа нехан Iамалш элир-бахаршца хир йолуш». ЖáмиIу байáнил-Iилми ва фадлихIи, лоьмар: 1954.

Делан дуьхьа долу гергарлонан масал

Цхьана дикачу стага аьлла: «АллахIан дуьхьа долу вежаралла куьйгах а, бIаьргах а тера ду. БIаьрг билхича, куьйго цуьнан хи дIадоккху. Ткъа куьг лазийча, бIаьрг цунна боьлху».

Йа АллахI!

Йа АллахI! Рамадан батте кхачаде Ахь тхо!

Нехан сахкташ Iора ма даха

Ал-Фудайл ибн Iийадас (АллахI реза хуьлда цунна) аьлла: «Муъма стага нехан гIалаташ хьулдо, (царех дог лозуш) хьехар до, ткъа Iеса стага нехан гIалаташ Iорадоху, уьш тIех а детта». ЖáмиIул-Iулуми вал-хьикам, 1/225.

Ламаз!

Iовдал стаг еша а, яздан а ца хууш верг вац, бакъдолуш, Iовдал стаг, къилба мича агIор ду а хууш ламаз ца деш верг ву!

Баланаша муъма нехан къинош дIадоху

Шайхул Ислам Ибн Таймийяс (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: «Баланаша муъма нехан кегий къинош дIадоху, ткъа цу баланашна собаре хиларо, даржашкахь лакха а боху уьш». МажмуIул-фатáвá, 14/255.

Хьайн ойланца вогIуш вац але гамо ма лаца!

Шайхул Ислам Ибн Таймийяс (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: «Къовсам моссуза болу ши бусалба стаг вовшах къаьсташ велахьара, бусалба нахана юкъахь сий-ларам а, вежаралла а дуьсур ма дацара». МажмуIул-фатáвá, 24/173.