button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Къа & ийман

Имам Ибнул Къаййим ал-Жавзийс (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: «Айхьа цхьа къа латийначул тIаьхьа хьайн дагчохь хьуна бода (хорам) хаалахь, хьуна хаийла хьан дагчохь нур (ийман) дуйла. И нур цу чохь дацахьарий хьуна и бода хаалур бацара хьуна».

Боьха мотт

Шайх Жамáлуддин ал-Къосимийс (АллахIа къинхетам бойла цунах) аьлла: «Боьха мотт лебар — иза сакхт ду, мегаш дац. Дагчохь боьхалла а, сийсазалла а хилар ду, боьха мотт бекабаран бахьан. Элчано (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) аьлла: «Варийлаш, боьха мотт ма бийцалаш, баккъалла а, АллахIана ца деза шуна (лайно) боьхадерг дар а, боьха мотт бийцар а»». [МавIизатул-муъминийн, агIо […]

Бераш кхетош-кхиор

Бераш кхетош-кхиор цкъа а хедаш йоцу, уггаре а езачу Iамалех Iамал ю. Шаьш мел Iамийна дикачу Iамалца цара Iамал яхь, цунах хуьлуш болу мел и Iаминачунна а хира бу. Ткъа нагахь санна цара шайна Iамийнарг кхин дIа шайн тIаьхьенна а дIахьехахь, дуьххьара Iамийна волчунна а мел хир бу цунах. Шайх Iабдул-Iазийз ат-ТIарифий […]

Нах бите хьайга хьажа

Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна) аьлла: «Хьайна цхьана стеган сакхташ дийца дагадеъча, хьайн сакхташ дагадахкийта ахь!». МавIизатул-муъминийн, агIо 365.

Нана

Нене хаьттина: «Хьайн берех дукха муьлхург деза хьуна?» — аьлла. Нанас жоп делла: «Царах цомгушниг, цунна гIоли хиллалца. Царах генахь дерг, иза цIа дерззалца. Царах жиманиг, иза доккха хиллалца. Уьш деригге а, со яллалца».

салаваташ дахкаран пайданаш

«Шен дог паргIат хила луъчо, (Дала) шен къиношна гечдан луъчо, сингаттам дIабала луъчо, гIайгIа дIаяла луъчо, Пайхамарна дукха салаваташ дохкийла (саллаллáхIу IалайхIи ва саллам)».

Беллачарна доIанаш дар

Цхьаболу салафша аьлла: «Беллачарна доIанаш дар, дийнаболучарна совгIаташ далар санна ду». [МавIизатул-муъминийн, агIо 256].

Къуръан

Ад-Даххьáк ибн Музáхьимас (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: «Цхьа зама йогIур ю нахана, гезгамаша тассалца Къуръан хьалаоьллина латтош, цунах пайда а ца оьцуш. Ткъа нехан Iамалш элир-бахаршца хир йолуш». ЖáмиIу байáнил-Iилми ва фадлихIи, лоьмар: 1954.

Делан дуьхьа долу гергарлонан масал

Цхьана дикачу стага аьлла: «АллахIан дуьхьа долу вежаралла куьйгах а, бIаьргах а тера ду. БIаьрг билхича, куьйго цуьнан хи дIадоккху. Ткъа куьг лазийча, бIаьрг цунна боьлху».

Йа АллахI!

Йа АллахI! Рамадан батте кхачаде Ахь тхо!