button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

ШЕН БАЛАБОЦУРГ ДИЙЦАР, ШЕНА ДЕШ ЗУЛАМ ДУ.

Мáлик Ибн Дийнáрас (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: ❏ «Нагахь хьайн дог (тIулг санна) чIагIделла, дегI гIелделла, рицкъ дIахаьдда хьайна хаалахь, хьуна хаалахь хьайга ца догIург айхьа дийциний». 📕 Файдул-къадийр, 1/286.

Ойла яр — къинхетаман догIа ду

Суфян ибн Iуйайнас (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: ❏ «Ойла яр — къинхетаман догIа ду. Хьуна ца гина ойла а йой, ша лелочунна дохко а волий стага тоба деш?!». 📕 Хьилятул-авлияъ, 7/306.

ВАЙН ХЬАЛ ТИША ХИЛАРАН КЪАЙЛЕ

ВАЙН ХЬАЛ ТИША ХИЛАРАН КЪАЙЛЕ Шайхул Ислам ибн Таймийяс (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: ❏ «Нагахь санна бусалба нахехь гIийло елахь, церан мостагI царал тоьлуш велахь, иза бусалба нехан къинош а, гIалаташ а бахьанехь ду». 📕МажмуIул фатава, 11/645.

Деган дахаран догIа

Имам Ибнул-Къаййим ал-Жавзийс (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: ❏ «Деган дахаран догIа – Къуръан тIехь долчунна ойла яр а, Iуьйкъенашкахь доIанаш деш АллахIана хьаставалар а, къинош Iаддитар а ду». 📕 Хьáдил-арвáхь илá билáдил-афрáхь, 100.

Къинош чевнаш ю

Ибнул-Къаййима (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: ❏ «Къинош чевнаш ю, ткъа цхьайолу чов вуьйш чов хуьлу». 📕 ал-Фавáид, 41.

Иблисо тилош берш шена тIаьхьабозуш берш бу

Имам Ибнул-Къаййим ал-Жавзийс (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: ❏ АллахIан мостагIчунна (Иблисана) хиинчул тIаьхьа, Сийлахь-Везачу АллахIа Ша цхьаъвеш (тавхьидаца) болчу а, цIенна даггара (ихласца) Iамал еш болчарна тIехь а шега куьйгалла дойтур доций, цо элира: «Хьан возаллора! Уьш берриге а тилор ма бу ас, царех Ахь хаьржина дог цIена (ихласца) болу Хьан лайш боцурш». Сурат […]

Iа, атта мéла баккха хан ю

Абу ХIурайрас (АллахI реза хуьлда цунна), олуш хилла: «Ас цхьа шийла хIонц йийций шуна?» ладоьгIучара олуш хилла: «Йийцахь». ТIаккха цо олуш хилла: «Iай марха кхабар ю шуна» — олий. 📕 ЛатIáифул-маIáриф – Ибн Ражаб, 558.

ЙоI йича реза ца хилар, мушрик нехан Iадат хилла

Имам Ибнул-Къаййим ал-Жавзийс (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: ❏ Шена йоI йича оьгIаз вахар Ислам-дин тIедале хьалха хиллачу мушрик нехан гlиллакхех ду. АллахIа Шен дашехь цаьрга бехкбоккхуш аьлла: «Царах цхьаьнга йоI йина (хьуна) аьлла кхаъ баьккхича, юьхь Iаржалой дIахIутту иза, шен оьгIазло хьул а еш. Шега (иштта) вон кхаъ баккхарна нахах (эхь хеташ) дIалечкъа иза, […]

Iа — Iибадат дечеран хIонц ю

Iумар Ибн ал-ХаттIаба (АллахI реза хуьлда цаьршинна), аьлла: ❏ «Iа — Iибадат дечеран хIонц ю». 📕 Хьилятул-авлияъ, 8/134.

Хьекъалечу зударшна доккха хьехар

ХIай лераме йиша! Хьайн марзахошца хьан мел дика юкъаметтиг елахь а, наггахь юкъа цхьаъ дожаза ца дуьсу хьуна. Цунах хьо кхеташ елахь, дахар иштта бен хир доций хууш елахь, шайна юкъа цхьа къовсам боьжча, и хьекъалца, сих а ца луш дIабаккхалур бу хьоьга.