button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

«ЛÁ ИЛÁХIА ИЛЛАЛЛÁХI» бахарх тоьуш дац — цо бохург деш дацахь

Дукхах болу нахана моьтту, деккъа маттехула «ЛÁ ИЛÁХIА ИЛЛАЛЛÁХI» аьлларг ялсамани гIур ву. Хьасан ал-Басрега (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла хилла: «Цхьаболчу наха олу: «ЛÁ ИЛÁХIА ИЛЛАЛЛÁХI» аьлларг ялсамани гIур ву!» ТIаккха, Хьасан ал-Басрийс аьлла: «Цу дешан дала ма-дезза хьакъ дIа а луш, цуьнан парзаш кхочуш а деш и аьлларг вуьгу цо ялсамане». ал-ХутIаб ал-минбариййахI, […]

Тешаме доттагI

Къонахчун доттагIий-м дуккху а хуьлу, амма, тIе хIума деача, юххехь ма кIезга буьсу-кх «Къаьсттинчарца леладо ас вежаралла», алий Iеха ма лолахь ТIе бала беача юххехь воцург ваша вац хьуна Ала-м хIора вешо а олу: «со тешаме ву», Амма, ша дуьйцург кхочушдеш ца караво-кх, Сий а, дин а шегахь дерггий бен, Ткъа цо ша аьлларг чекхдоккхур […]

Вон накъосташца охьа ма хийша

Мáлик Ибн Дийнáрас (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: «Шеца охьахиъча диканиг схьадолуш мел воцу накъостах генавала хьо». Аз-ЗухIд ли-бни Аби Iáсим, 86.

Ламаз а, сагIа а

Шайх Ибн Бáзас (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: «Ламаз а, сагIа а баланаш юхатухучу уггаре даккхийчу бахьанех ду. Иштта, вониш дIадохучу а, диканиш совдохучу а бахьанех а ду». МажмуIул-фатава, 3/257.

АллахIах кхоьручуьнца бен захало ма де

«Цхьана стага хаьттина хилла Хьасан ал-Басрега: — Сан йоI йоьхуш дуккху а нах бу, иза хьаьнга ягIийтича гIолехь хир дара-те? — аьлла. ТIаккха Хьасан ал-Басрийс жоп делла: — АллахIах кхоьруш волчуьнга ягIийта ахь, нагахь санна цунна иза дукха езаш хилахь цо дика лелор ю иза, нагахь санна цунна иза ца езаш нислахь, зулам дийра дац […]

Ма пекъар ву-кх Адаман воI!

Яхья Ибн МуIáзас (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: «Ма пекъар ву-кх Адаман воI! Къеллах санна жоьжахатин цIарах кхерахьара, ялсамани гIура ма вара иза».

Ахчан лай ма хила

Имам ал-Хьасан ал-Басрийс (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: «Цхьаммо а ахчан сий деш (массо хIуманал) и даздина ма дац, АллахIа и сийсаз виний бен».

Керла шо даздар бусалба нехан Iадат дац

КЕРЛА ШО (НОВЫЙ ГОД) ДАЗДАР БУСАЛБА НЕХАН IАДАТ ДАЦ. Сийлахь волчу АллахIа аьлла: «Харц тешалла ца деш берш…». Сурат ал-Фуркъан, аят 72. Цуьнан тафсир деш Ибн Касирас аьлла: Абу-Iáлияс, ат-ТIавусас, Ибн Сийрийнас, ад-Даххьакас, ар-РабиI Ибн Анасас уьш боцучара а цуьнан тафсир дина: «АллахIан лайша мушрик наха даздеш долчу деношкахь дакъа ца лоцу», — аьлла. […]

Церан хIусамнаной хилла хьарам рицкъанах ларлуш

Церан хIусамнаной хилла хьарам рицкъанах ларлуш Асхьабийн хIусамнаноша шайн цIийндайшка, уьш рицкъ лаха арабовлучу хенахь олуш хилла: «ХIай сан цIийнда! Вайн хIусаме хьарам рицкъ ма далахь. Тхоьга тахана дуьненчохь мацаллина сатохалур ду хьуна, амма, жоьжахати цIе лалур яц хьуна тхоьга».

Бехка билла сиха мало

Абу Къилáбас (АллахI реза хуьлда цунна), аьлла: «Хьайн вешегара хьайна товш доцу хабар кхаьчча, цунна даггара бехказло лаха ахь. Хьайна цуьнан хьокъехь цхьа а бехказло ца караяхь, хьайн дагахь ала ахь: «сан вешин суна ца хууш цхьа бехказло хила мега»». Хьиляту ал-авлияъ, 2/285. […]