button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Керла шо

Iумар ибн ал-ХаттIаба (АллахI реза хуьлда цунна) аьлла:

❏ «АллахIан мостагIашна гена довлалаш, церан деза деношкахь».

📕 ат-Тарийхул-кабийр лил-Бухарий, лоьмар 659.

ШЕН БАЛАБОЦУРГ ДИЙЦАР, ШЕНА ДЕШ ЗУЛАМ ДУ.

Мáлик Ибн Дийнáрас (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла:

❏ «Нагахь хьайн дог (тIулг санна) чIагIделла, дегI гIелделла, рицкъ дIахаьдда хьайна хаалахь, хьуна хаалахь хьайга ца догIург айхьа дийциний».

📕 Файдул-къадийр, 1/286.

28 — Сурат Алькъасас

28 — Сурат Алькъасас [Дийцар] [Маккахь доьссина ‚ 88 аят ду]

Аллах1а ц1арца къинхетаме , къинхéтам беш волчу

1.Т1ό-сúн-мúм [Аллах1 т1ех дика хууш ву Шéна цáрех луург] 2.Уьш [х1орш] — [бакъдерг харцонах] билгалдечу [гучудоккхучу] жайнин áяташ ду .
3.Оха хьуна доьшу [дуьйцу] Мýсáн а , Фир1авнан а хабар бакъонца , [Къуръáнах] тéшачу къόмана [нáхана дуьхьа] . Кхин дIахьажа

Ахьмад Хьамза | Iаьрбийн мотт: 2-гIа том, 10-гIа дарс, 3-гIа дакъа

Iаьрбийн мотт: 2-гIа том, 10-гIа дарс, 3-гIа дакъа — скачать

27 — Сурат Аннамл

27 — Сурат Аннамл [Зингаташ] [Маккахь доьссина ‚ 93 аят ду]

Аллах1а ц1арца къинхетаме , къинхетам беш волчу

1.Т1ó- сúн [Аллах1 т1ех дика хууш ву Шéна х1окхáрех луург] . Х1орш Kъуръáнан а , [бакъ-харц] билгалдечу жайнан а áяташ ду .
2. [шá] Нийса некъ а , муъманáхана [ялсаманийца] кхаъ а болуш ,
3.шаьш [кхáчаме] лáмаз х1оттош [деш] а , закат луш а , эхартах шаьш догтешна болуш а .  Кхин дIахьажа

Ахьмад Хьамза | Iаьрбийн мотт: 2-гIа том, 10-гIа дарс, 2-гIа дакъа

Iаьрбийн мотт: 2-гIа том, 10-гIа дарс, 2-гIа дакъа — скачать

Ойла яр — къинхетаман догIа ду

Суфян ибн Iуйайнас (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла:

❏ «Ойла яр — къинхетаман догIа ду. Хьуна ца гина ойла а йой, ша лелочунна дохко а волий стага тоба деш?!».

📕 Хьилятул-авлияъ, 7/306.

ВАЙН ХЬАЛ ТИША ХИЛАРАН КЪАЙЛЕ

ВАЙН ХЬАЛ ТИША ХИЛАРАН КЪАЙЛЕ

Шайхул Ислам ибн Таймийяс (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла:

❏ «Нагахь санна бусалба нахехь гIийло елахь, церан мостагI царал тоьлуш велахь, иза бусалба нехан къинош а, гIалаташ а бахьанехь ду».

📕МажмуIул фатава, 11/645.

Деган дахаран догIа

Имам Ибнул-Къаййим ал-Жавзийс (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла:

❏ «Деган дахаран догIа – Къуръан тIехь долчунна ойла яр а, Iуьйкъенашкахь доIанаш деш АллахIана хьаставалар а, къинош Iаддитар а ду».

📕 Хьáдил-арвáхь илá билáдил-афрáхь, 100.

Абу IабдуллахI: Абу Муса IaбдуллахI ибн Къайс ал-АшIарий (17.11.2017).

Абу Муса IaбдуллахI ибн Къайс ал-АшIарий — АллахI реза хуьлда цунна (Рузбан хьехам, 17.11.2017) — скачать