button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

«ЛÁ ИЛÁХIА ИЛЛАЛЛÁХI» бахарх тоьуш дац — цо бохург деш дацахь

Дукхах болу нахана моьтту, деккъа маттехула «ЛÁ ИЛÁХIА ИЛЛАЛЛÁХI» аьлларг ялсамани гIур ву.

Хьасан ал-Басрега (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла хилла: «Цхьаболчу наха олу: «ЛÁ ИЛÁХIА ИЛЛАЛЛÁХI» аьлларг ялсамани гIур ву!»

ТIаккха, Хьасан ал-Басрийс аьлла: «Цу дешан дала ма-дезза хьакъ дIа а луш, цуьнан парзаш кхочуш а деш и аьлларг вуьгу цо ялсамане».

ал-ХутIаб ал-минбариййахI, 1/56.

Ахьмад Хьамза | Iаьрбийн мотт: 2-гIа том, 1-ра дарс, 2-гIа дакъа

Iаьрбийн мотт: 2-гIа том, 1-ра дарс, 2-гIа дакъа — скачать
тIехьажа лаахь жайна дехьадаккха — скачать

Ахьмад Хьамза | Iаьрбийн мотт: 2-гIа том, 1-ра дарс, 1-ра дакъа

Iаьрбийн мотт: 2-гIа том, 1-ра дарс, 1-ра дакъа — скачать
тIехьажа лаахь жайна дехьадаккха — скачать

Абу IабдуллахI: Уггаре даккхий къинош 12-гIа дакъа (13.01.2017).

Уггаре даккхий къинош 12-гIа дакъа (Рузбан хьехам, 13.01.2017) — скачать

Тешаме доттагI

Къонахчун доттагIий-м дуккху а хуьлу,

амма, тIе хIума деача, юххехь ма кIезга буьсу-кх

«Къаьсттинчарца леладо ас вежаралла», алий Iеха ма лолахь

ТIе бала беача юххехь воцург ваша вац хьуна

Ала-м хIора вешо а олу: «со тешаме ву»,

Амма, ша дуьйцург кхочушдеш ца караво-кх,

Сий а, дин а шегахь дерггий бен,

Ткъа цо ша аьлларг чекхдоккхур ду хьуна.

Хьассáн Ибн Сáбит

Вон накъосташца охьа ма хийша

Мáлик Ибн Дийнáрас (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: «Шеца охьахиъча диканиг схьадолуш мел воцу накъостах генавала хьо». Аз-ЗухIд ли-бни Аби Iáсим, 86.

Ламаз а, сагIа а

Шайх Ибн Бáзас (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: «Ламаз а, сагIа а баланаш юхатухучу уггаре даккхийчу бахьанех ду. Иштта, вониш дIадохучу а, диканиш совдохучу а бахьанех а ду».

МажмуIул-фатава, 3/257.

АллахIах кхоьручуьнца бен захало ма де

«Цхьана стага хаьттина хилла Хьасан ал-Басрега:

— Сан йоI йоьхуш дуккху а нах бу, иза хьаьнга ягIийтича гIолехь хир дара-те? — аьлла.

ТIаккха Хьасан ал-Басрийс жоп делла:

— АллахIах кхоьруш волчуьнга ягIийта ахь, нагахь санна цунна иза дукха езаш хилахь цо дика лелор ю иза, нагахь санна цунна иза ца езаш нислахь, зулам дийра дац цо цунна».

[МавIизатул-муъминийн, агIо: 197].

Абу IабдуллахI: Уггаре даккхий къинош 11-гIа дакъа (06.01.2017).

Уггаре даккхий къинош 11-гIа дакъа (Рузбан хьехам, 06.01.2017) — скачать

Ма пекъар ву-кх Адаман воI!

Яхья Ибн МуIáзас (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: «Ма пекъар ву-кх Адаман воI! Къеллах санна жоьжахатин цIарах кхерахьара, ялсамани гIура ма вара иза».