button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Абу IабдуллахI: Уггаре даккхий къинош 7-гIа дакъа (18.11.2016).

Уггаре даккхий къинош 7-гIа дакъа (Рузбан хьехам, 18.11.2016) — скачать

Хьом вац-те хIокхо вуьйцург?!

Хьайн дай-наний хьайна хьестадала доьлча, хьо оьгIуза вахарна кхоьруш дешнаш хержа доьлча, хьуна хаалахь хьо вон доьзалхо вуйла.

Абу IабдуллахI: Уггаре даккхий къинош 5,6-гIа дакъа (11.11.2016).

Уггаре даккхий къинош 5,6-гIа дакъа (Рузбан хьехам, 11.11.2016) — скачать

Ан-Нахьвул вáдихь: МудариI фиIлана насба дар а, хьалхара шардар а

Ан-Нахьвул вáдихь: МудариI фиIлана насба дар а, хьалхара шардар а — نصب الفعل المضارع، والتمرين الأول — скачать

Ахьмад Хьамза: Ан-Нахьвул вáдихь — Шардарш 7-гIа дакъа

Ан-Нахьвул вáдихь: Шардарш 7-гIа дакъа — تمرينات — скачать

Ахьмад Хьамза: Ан-Нахьвул вáдихь — Шардарш 5,6-гIа дакъа

Ан-Нахьвул вáдихь: Шардарш 5,6-гIа дакъа — تمرينات — скачать

Ахьмад Хьамза: Ан-Нахьвул вáдихь — Шардарш 4-гIа дакъа

Ан-Нахьвул вáдихь: Шардарш 4-гIа дакъа — تمرينات — скачать

Ахьмад Хьамза: Ан-Нахьвул вáдихь — Шардарш 3-гIа дакъа

Ан-Нахьвул вáдихь: Шардарш 3-гIа дакъа — تمرينات — скачать

Абу IабдуллахI: Уггаре даккхий къинош 4-гIа дакъа (04.11.2016).

Уггаре даккхий къинош 4-гIа дакъа (Рузбан хьехам, 04.11.2016) — скачать

Абу IабдуллахI: Уггаре даккхий къинош 3-гIа дакъа (28.10.2016).

Уггаре даккхий къинош 3-гIа дакъа (Рузбан хьехам, 28.10.2016) — скачать