button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

16. Тафсир Сурат Iабаса 12-23 аят — Къастамбийриг | Шайх ал-Iарийфий

14. ЦIанде хьайн дог! | Шайх СаIийд ал-КъахьтIаний

15. Тафсир Сурат Iабаса 3-11 аят — Къастамбийриг | Шайх ал-Iарийфий

13. Хийца вала хьажа! | Шайх СаIийд ал-КъахьтIаний

12. Хьайн динна пайде хила! | Шайх СаIийд ал-КъахьтIаний

11. Ламаз ларде! | Шайх СаIийд ал-КъахьтIаний

10. Нехан хьашташ кхочуш дар | Шайх СаIийд ал-КъахьтIаний

9. СагIа даларо даьхни эшош дац! | Шайх СаIийд ал-КъахьтIаний

14. Тафсир Сурат Iабаса 1-2 аят (IабдуллахI ибн Умму Мактубан дийцар) | Шайх ал-Iарийфий

13. Сурат Ан-НáзиIáт 36-46 аят — Къастамбийриг | Шайх ал-Iарийфий