button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Нехан сахкташ Iора ма даха

Ал-Фудайл ибн Iийадас (АллахI реза хуьлда цунна) аьлла: «Муъма стага нехан гIалаташ хьулдо, (царех дог лозуш) хьехар до, ткъа Iеса стага нехан гIалаташ Iорадоху, уьш тIех а детта». ЖáмиIул-Iулуми вал-хьикам, 1/225.

Ламаз!

Iовдал стаг еша а, яздан а ца хууш верг вац, бакъдолуш, Iовдал стаг, къилба мича агIор ду а хууш ламаз ца деш верг ву!

Баланаша муъма нехан къинош дIадоху

Шайхул Ислам Ибн Таймийяс (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: «Баланаша муъма нехан кегий къинош дIадоху, ткъа цу баланашна собаре хиларо, даржашкахь лакха а боху уьш». МажмуIул-фатáвá, 14/255.

Хьайн ойланца вогIуш вац але гамо ма лаца!

Шайхул Ислам Ибн Таймийяс (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: «Къовсам моссуза болу ши бусалба стаг вовшах къаьсташ велахьара, бусалба нахана юкъахь сий-ларам а, вежаралла а дуьсур ма дацара». МажмуIул-фатáвá, 24/173.

Хьайн берана Фатихьат сурат айхьа Iамаде, цо и мел доьшу мел хир бу хьуна

Цхьамма аьлла: «Берашна «Фатихьат» сурат сайла а хьалха цхьанге Iамадойтур дацар ас, хIунда аьлча, шен деригге а дахарехь цо и ламаз тIехь доьшур долун дела». (Ма сийлахь ойлаяр ду иза!).

Эшарш шайтIан самукъа ду

Шайхул Ислам ибн Таймийяс (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: «Бакъдолуш, шайтIан белхаш чIагIдечух уггаре доккха бахьана — эшаршка ладегIар а, эшарийн гIирс а бу. Мушрик нехан ладегIар ду иза». Ал-Фуркъáну байна авлия́ир-рахьмáни ва авлия́иш-шайтIáн, 205 агIо.

Кхузахь Iамал ца йинарг, цигахь дохковера ву

Имам Ахьмад Хьанбалс (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: «Дуьне — Iамал йо меттиг ю, ткъа эхарт — бекхаман цIа ду. Кхузахь Iамал ца йинарг, цигахь дохковера ву». аз-ЗухIду лил-БайхIакъий, 282.

Бакъдолу вовшахкъастар

Бакъдолу вовшахкъастар генна новкъавалар, я везачух къастар, я валар а дац хьуна. Эхартахь вай цхьанакхетар долуш ду. Амма бакъдолу къастар – вайх цхьаверг ялсаманехь, важа жоьжахатехь хирг хилар ду хьуна. Я АллахI! Ялсамани охIлунах де Ахь тхо!

Имам Ахьмад Ибн Хьанбалин доIа

Имам Ахьмад Ибн Хьанбалс сужудехь доьхуш хилла: «Я АллахI! ХIокху умматера ша нийсонна тIехь ву а моьттуш цу нийсонна тIехь воцург, нийсонна тIе нисве Ахь, нийсонна тIехь болчу охIланах и хилийтархьамма». ал-Бидая ван-нихIая, 10/329.

Нахаца кIеда-мера хила!

Шайх Ибн Базáс (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: «ХIара зама кIеда-мерза хилар, собар, хьикмат оьшуш зама ю, (нахаца) шога хуьлу зама яц. ХIунда аьлча, дукхах болу нах жехIил, гIопул, дуьненах тасабелла бу. Цундела, собур а, кIеда-мерза хилар а оьшу, нахе даIват дIакхачийтархьама». МажмуI фатáвá, 8/376.