button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Ламаз а, сагIа а

Шайх Ибн Бáзас (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: «Ламаз а, сагIа а баланаш юхатухучу уггаре даккхийчу бахьанех ду. Иштта, вониш дIадохучу а, диканиш совдохучу а бахьанех а ду». МажмуIул-фатава, 3/257.

АллахIах кхоьручуьнца бен захало ма де

«Цхьана стага хаьттина хилла Хьасан ал-Басрега: — Сан йоI йоьхуш дуккху а нах бу, иза хьаьнга ягIийтича гIолехь хир дара-те? — аьлла. ТIаккха Хьасан ал-Басрийс жоп делла: — АллахIах кхоьруш волчуьнга ягIийта ахь, нагахь санна цунна иза дукха езаш хилахь цо дика лелор ю иза, нагахь санна цунна иза ца езаш нислахь, зулам дийра дац […]

Ма пекъар ву-кх Адаман воI!

Яхья Ибн МуIáзас (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: «Ма пекъар ву-кх Адаман воI! Къеллах санна жоьжахатин цIарах кхерахьара, ялсамани гIура ма вара иза».

Ахчан лай ма хила

Имам ал-Хьасан ал-Басрийс (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: «Цхьаммо а ахчан сий деш (массо хIуманал) и даздина ма дац, АллахIа и сийсаз виний бен».

Керла шо даздар бусалба нехан Iадат дац

КЕРЛА ШО (НОВЫЙ ГОД) ДАЗДАР БУСАЛБА НЕХАН IАДАТ ДАЦ. Сийлахь волчу АллахIа аьлла: «Харц тешалла ца деш берш…». Сурат ал-Фуркъан, аят 72. Цуьнан тафсир деш Ибн Касирас аьлла: Абу-Iáлияс, ат-ТIавусас, Ибн Сийрийнас, ад-Даххьакас, ар-РабиI Ибн Анасас уьш боцучара а цуьнан тафсир дина: «АллахIан лайша мушрик наха даздеш долчу деношкахь дакъа ца лоцу», — аьлла. […]

Церан хIусамнаной хилла хьарам рицкъанах ларлуш

Церан хIусамнаной хилла хьарам рицкъанах ларлуш Асхьабийн хIусамнаноша шайн цIийндайшка, уьш рицкъ лаха арабовлучу хенахь олуш хилла: «ХIай сан цIийнда! Вайн хIусаме хьарам рицкъ ма далахь. Тхоьга тахана дуьненчохь мацаллина сатохалур ду хьуна, амма, жоьжахати цIе лалур яц хьуна тхоьга».

Бехка билла сиха мало

Абу Къилáбас (АллахI реза хуьлда цунна), аьлла: «Хьайн вешегара хьайна товш доцу хабар кхаьчча, цунна даггара бехказло лаха ахь. Хьайна цуьнан хьокъехь цхьа а бехказло ца караяхь, хьайн дагахь ала ахь: «сан вешин суна ца хууш цхьа бехказло хила мега»». Хьиляту ал-авлияъ, 2/285. […]

Эшалун доцу эскар

Шайхул Ислам ибн Таймийяс (АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: «Бусалба нехан цIена дегнаш, дика доIанаш — шайна тIехь толам баккхалун боцу эскар а, эшалун воцу тIемало а ву».  МажмуIул фатава, 28/644.

Цхьа цамгар

Ибн Iаббаса (АллахI реза хуьлда цунна) аьлла: «ДегIан лаамашна тIаьхьа бозуш болучаьрца охьа ма хийша, бакъдолуш, цаьрца охьа хийшар бахьана долуш дог цомгуш хуьлу».

Къинош

Имам Ибнул Къаййим ал-Жавзийс(АллахIа къинхетам бойла цунах), аьлла: «Къиноша цхьацца доккхуш лайгара ниIматаш дIадоху, уьш деригге дIадевла довлалца». ТIарийкъул-хIижратайн, 542.