button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

3. Комаьршалла | Шайх СаIийд ал-КъахьтIаний

2. Сий долчара бен ца ларбо шайн мотт | Шайх СаIийд ал-КъахьтIаний

4. Сурат Ан-Набаъ 12-20 аят — Къастамбийриг | Шайх ал-Iарийфий