button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

10. Нехан хьашташ кхочуш дар | Шайх СаIийд ал-КъахьтIаний

9. СагIа даларо даьхни эшош дац! | Шайх СаIийд ал-КъахьтIаний

14. Тафсир Сурат Iабаса 1-2 аят (IабдуллахI ибн Умму Мактубан дийцар) | Шайх ал-Iарийфий

13. Сурат Ан-НáзиIáт 36-46 аят — Къастамбийриг | Шайх ал-Iарийфий

12. Сурат Ан-НáзиIáт 27-35 аят — Къастамбийриг | Шайх ал-Iарийфий