button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Сурат Áли-Iимран 40-41 аят — Ахьмад Хьамза (РахьимахIуллахI).

6-гIа дарс: Сурат Áли-Iимран 40-41 аят (Тафсирул-Жалалайн). — скачать https://www.islamanserlo.net/audiosh/ahmad/tafsir/Ali-1imran/Ali-1imran_40_41.mp3

23. Декхаран бала боккха бу