button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

БЕХКАЗЛО ЯЛАР

❏ Абу Къилáбас (АллахI реза хуьлда цунна), аьлла: «Хьайн вешегара хьайна товш доцу хабар кхаьчча, цунна даггара бехказло лаха ахь. Хьайна цуьнан хьокъехь цхьа а бехказло ца караяхь, хьайн дагахь ала ахь: «сан вешин суна ца хууш цхьа бехказло хила мега»». Хьиляту ал-авлияъ, 2/285. ❏ IабдуллахI ибн Мубарака (АллахIа къинхетам бойла цунах) аьлла: «Бусалба […]