button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Дегнийн кхача

Шайх Iабдул-Iазийз ат-ТIарийфис (АллахIа Iалашвойла иза), аьлла:

«АллахI хьехавар — дегнийн кхача бу. Пайхамара а, (ﷺ), цуьнан асхьабаша а Iуьйранна шайн дегнашна кхача луш хилла АллахI хьехаварца, шайн догIмашна юучуьнца шаьш кхача луш ма-хиллара».

Ахьмад Хьамза: Сурат «ал-Буруж»

Тафсирул-Жалалайн, сурат «ал-Буруж» — скачать

Абу IабдуллахI: Мунафикъ нах 3 (05.08.2016).

Мунафикъ нах 3 (Рузбан хьехам, 05.08.2016) — скачать

Абу IабдуллахI: Мунафикъ нах 2 (29.07.2016).

Мунафикъ нах 2 (Рузбан хьехам, 29.07.2016) — скачать

Ламазна герга ма гIолаш дехна а долуш

Салафшха волу цхьана дикачу стагана АллахIан хIара дош хезна: «Ламазна герга ма гIолаш дехна а долуш, шаьш хIун дуьйцу хаалца».

ТIаккха цо аьлла: «Масне ламаз дийриг ву-кх вахош йолу хIума молуш а воцуш, делахь а, шен ламазехь ша хIун дуьйцу ца хаа-кх цунна дуьненан гIуллакхаша ша вахорна».

Дена-нанна гечдар дехар

Абу ХIурайрас (Дела реза хуьлда цунна) аьлла: «Веллачу стеган йа зудчуьнан дарж лакхадоккхур ду эхартахь. ТIаккха цо эра ду: «Сан Дела! ХIун бахьана долуш ду-те сан дарж лакхадаккхар?». Цуьнга эра ду тIаккха: «Хьан беро (кIанта йа йоIа) гечдар дехна хьуна».

Хьайн деца-ненаца хьо дика хиларх ду ахь Деле цаьршинна гечдар дехар а, цаьршинах къинхетам бар дехар а, и шиъ деллачул тIаьхьа а, далале хьалха а.

Ма сийлахь ду-кх хIара вайн дин!

Ма сийлахь ду-кх хIара вайн дин!

Хурман ах декъо жоьжахатих вай генадохуш хилча, сагIано Делан оьгIазло йойъуш хилча, «субхьаналлахIи ва бихьамдихIи, субхьаналлахIил-Iазыйм» бохучу шина дешо вайн Iамалийн терза даздеш хилча, оьцуш долчу ламазо дерриг дегIан тIера къинош дIадохуш хилча, цхьа дика иттане совдолуш хилча, ткъа цхьаболчарна хIунда моьтту те, ялсамане кхачалур вац аьлла?

АллахIа ялсаманин охIлунах дойла вай!

Ахьмад Хьамза: Сурат «ал-Иншикъакъ»

Тафсирул-Жалалайн, сурат «ал-Иншикъакъ» — скачать

Абу IабдуллахI: Мунафикъ нах 1 (22.07.2016).

Мунафикъ нах 1 (Рузбан хьехам, 22.07.2016) — скачать

Абу IабдуллахI: АллахIа Шена Iеса хилчарна кечдинарг (15.07.2016).

АллахIа Шена Iеса хилчарна кечдинарг, (Рузбан хьехам, 15.07.2016) — скачать