button-2888 button-2888 button-2888 button-2888

Ахь нехан сакхташ дарждахь, хьайниш даржошверг карор ву хьуна

«Хьуна хаийла, хьайн бусалба вешин сакхташ ахь даржийча, хьан сакхташ даржошверг АллахIа хьуна а тIетосур вуйла, хьуна хьакъболу бекхам беш». Шайх ал-lусаймийн — Тафсир сурат ал-Хьужурат, 52.